Vil du styrke din virksomhed og forbedre reaktionstiden på ændringer?

Vil du have fordel af kun at skulle forholde dig til tallene i én integreret produktionsstyringsløsning, der dækker hele virksomheden?

Roima Lean System er en løsning til ressourceplanlægning i miljøer, der kræver fleksibilitet og hastighed. Med løsningen er det muligt at styre alle de processer, der knytter sig til virksomhedens logistikkæde, og automatisere og integrere al den information, som de forskellige driftsaktiviteter skal bruge, i et og samme system.

Nedbryd siloer og barrierer – mellem mennesker og maskiner, mellem nutiden og fremtiden og mellem dig og dine data. Førende virksomheder vælger Roima Lean System. Vil du gerne være en af dem?

Roima Lean System understøtter fleksibelt forskellige typer af driftsstyringsbehov – fra produktionsstyring (MOM) til virksomhedens ressourceplanlægning (ERP) i fuld skala.

Enterprise Resource Planning (ERP)

Roima Lean System er et omfattende, modulopbygget program til ressourceplanlægning, der kan implementeres enten i sin helhed eller i moduler. Systemet bruges inden for procesindustrien, udstyrsproduktion samt af virksomheder inden for serviceforretning og projektstyring, og understøtter adskillige alternative kontrolmåder og kombinationer heraf – samtidigt.

Produktionsstyringssystem (MOM)

Funktionerne til produktionsstyring i Roima Lean System er blevet udviklet med særligt fokus på deres anvendelighed for at opfylde behovene for at forbedre produktionseffektiviteten og øge produktiviteten. Roima’s MOM-løsning gør det nemmere at foretage alsidig og avanceret produktionsplanlægning og skemalægning (APS) samt hurtig produktionseksekvering (MES) og skaber transparens i de forskellige faser i processen fra ordre til levering.

Komplet digital proces

Vores løsning giver dig en komplet digital proces fra konstruktion til fabriksgulvet, leverandører, kontrahenter og intern produktion.

Visuel produktionsplanlægning

Udnyt fordelene ved at have komplet funktionalitet til både efterspørgselsbaseret produktion og arbejdstrinbaseret planlægning, hvor du kan opnå effektiv drift gennem visuel produktionsplanlægning og -optimering.

Produktionskontrol i realtid

Reager hurtigt på alle ændringer, og skab tillid hos kunderne ved at tilbyde detaljeret information om dine produkter og råvarers oprindelse.

Modulopbygget løsning leveres som SaaS eller On-Premise

Uanset om din forretningsmodel er baseret på produktion efter ordre, produktion til lager, massetilpasning, projektproduktion, kontraktproduktion eller kundesupport og salg af reservedele, kan vores løsning udvides i takt med dine behov.

Udnyt fordelene ved integreret salgs- og produktionsplanlægning (S&OP)

Fundamentet for en succesfuld virksomhed er en veltilrettelagt drift. Salgs- og produktionsplanlægning (S&OP) er en kontinuerlig proces, hvor driftsplaner for hele virksomheden optimeres på grundlag af salgsprognoser. Salgs- og produktionsplanlægning i Roima Lean System understøtter forskellige typer af salgsprocesser, automatiske salgsprognoser og simulering baseret på salgshistorik. Salgsordrer, tilbud og årlige aftaler opdaterer automatisk salgsprognosen, så den er i overensstemmelse med disse.

Udnyt mulighederne ved effektiv Supply Chain Management (SCM)

Forsyningskæden er selve grundstenen i virksomhedens drift. Med effektiv Supply Chain Management (SCM) er det muligt at forbedre effektiviteten i hele værdikæden lige fra komponenter og råvarer til levering af de færdige produkter til kunderne. Roima Lean System giver dig integreret styring af indkøb, forsyningskæde og materialeflow. Funktionerne til Supply Chain Management (SCM) muliggør omfattende planlægning og styring af hele værdikæden.

Kombiner dine informations-, materiale- og finansstrømme

Roima Lean System integrerer din virksomheds informations-, materiale- og finansstrømme i en effektiv og agil driftsplanlægningsløsning med indbygget Business Intelligence og rapportering. Systemet giver dig en omkostningseffektiv, integreret og global løsning til virksomhedens drift baseret på funktioner til forretningsplanlægning, salgsprognoser, Supply Chain Management (SCM), produktion, projektvirksomhed og kundesupport.

Optimer effektiviteten gennem visuel ressource- og produktionsplanlægning

Roima Lean System giver dig moderne grafiske værktøjer til produktionsplanlægning. Takket være værktøjernes grafiske brugergrænseflader kan produktionsplanlæggere ved hjælp af simulering nemt og hurtigt vurdere, om alternative planer kan gennemføres, og det bedste alternativ kan derefter offentliggøres som den godkendte produktionsplan.
Advanced Planning and Scheduling (APS) giver dig de værktøjer, du skal bruge for at opnå en effektiv drift gennem visuel produktionsplanlægning og -optimering. Med Roima Lean System APS får du komplet funktionalitet til både optimering af prognose- og ordrestyret planlægning samt reduktion af gennemløbstiden.

Få synlighed i realtid for hele driften

Nøglen til løbende forbedring er pålidelig og opdateret information. Med Roima Lean System gemmes alle virksomhedsinformationer og -planer i realtid på samme sted, hvilket giver fuld transparens i driften. I takt med, at mængden af data vokser, er det afgørende, at man kan identificere de data, der kræves til hurtige analyser og rettidige beslutninger. Roima’s løsning omfatter alsidige funktioner til brugervenlig rapportering, analyser og visuelle repræsentationer, som transformerer de enorme mængder af data til brugbar information. Det skaber merværdi for brugeren og gør det muligt at forbedre forudsigelighed, transparens og reaktionstid i forretningsdriften. Med Roima Lean System kan du få fuld transparens i driften på tværs af organisationen, så du kan lave planer, du kan overholde, og levere det, du har lovet kunderne.

Digitaliser produktionen med papirløs produktionseksekvering

Øg produktionseffektiviteten og produktiviteten gennem produktionsstyring og et papirløst flow fra planlægning til fabriksgulvet. Roima Lean System maksimerer produktionsgennemløbet og kvaliteten og fremmer hurtig eksekvering af ordrer på fabriksgulvet, samtidig med at transparensen øges i de forskellige trin i forsyningskæden. Ved hjælp af visuel produktionsplanlægning (Advanced Planning and Scheduling, APS), papirløs produktionseksekvering (MES) og styring af materialeflow på fabriksgulvet (WMS) er det muligt at reducere dobbeltarbejde og spildtid. Gennem kvalitetskontrol og sporbarhed på fabriksgulvet er det muligt at opfylde både kundens og lovgivningens krav, overvåge produktionen, identificere kvalitetsafvigelser og lave kvalitetsanalyser med henblik på produktudvikling.

Udnyt mulighederne for indtjening gennem hele produktets livscyklus

Kundesupport er et vigtigt bindeled mellem en virksomhed og dens kunder. Den er med til at opbygge stærke kunderelationer, forbedre kundetilfredsheden og -loyaliteten og er en potentiel kilde til lønsom forretningsdrift. Ved hjælp af Roima Lean System kan du udnytte nye forretningsmuligheder gennem kundesupport og reservedelssalg. Roima Lean System fungerer effektivt sammen med forskellige typer af service- og vedligeholdelsesmodeller, uanset om det er service udført lokalt af en tredjepart, vedligeholdelse udført af internt personale eller returnering af udstyr til producenten med henblik på at få foretaget ekstern service.
roima-circle-icon-green-150x150

Læs mere om Roima Lean System

null
Roima Enterprise Business Platform
null
Roima Advanced Planning and Scheduling
null
Roima OEE (Overall Equipment Effectiveness)
null
Roima Reporting

Lad os identificere dine behov!

Med vores rådgivningstjenester PreStudy og ROIWalk hjælper vi dig med at vælge den løsning, der passer bedst til din virksomheds unikke behov og giver det bedste investeringsafkast.

Se, hvordan virksomheder opnår gode resultater med Roima

Roima Lean System er en ekstremt fleksibel og skalerbar løsning, der opfylder dine behov, uanset om det er inden for maskinproduktion, massetilpasning, ekspertprojekter, tilbagevendende fremstilling og procesfremstilling eller service- og vedligeholdelsesvirksomhed. Læs mere om nøgleelementerne i Roima Lean System og vores kunders erfaringer med at udnytte systemets alsidige funktioner.

Roima Lean System i drift hos Planmeca

Planmeca bruger Roima Lean System i den daglige drift af deres forsyningskæde og produktion.
Refe_Planmeca
Et godt ressourceplanlægningssystem er som en velfungerende opvaskemaskine derhjemme: Den snavsede opvask bliver ren. Det er vigtigt, at hverdagens opgaver kan klares nemt.
Tuomas Lokki
Vicedirektør, Salg & Marketing
Planmeca Oy

Kontakt os!

Kontakt vores eksperter, så vi kan drøfte dine forretningsbehov og sammen starte din udviklingsrejse.

Kristo Turunen

Director, Lean System Sales

kristo.turunen(at)roimaint.com

+358 40 536 7637

Eller fortæl os om dine behov, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.