Ved du, at et brugervenligt lagerstyringssystem giver øget effektivitet, kvalitet og arbejdsglæde?

Vil du styrke koordineringen på lageret og sikre, at lagerautomation bliver en integreret del af flowet?

Lagerstyringssystemet LOGIA indeholder alle de værktøjer, det skal til for at drive en effektiv lager- og logistikfunktion. Løsningen styrer og optimerer hele intralogistikken: det manuelle lager, det automatiske lagerudstyr, produktionslogistikken og forsendelsesområdet. Alt bindes sammen ved integrationer til ERP-systemer, fragtplatforme og lagerautomationsudstyr. Det giver det bedste overblik og et optimalt flow.

Platformen består af styringsmoduler med gode værktøjer til planlægning af den daglige drift, udførelse af arbejdsopgaver og optimering af lagerprocesser. Modulerne sammensættes ud fra din lager- og logistiksituation. Det giver fuld fleksibilitet og mulighed for at udbygge løsningen i takt med, at din forretning udvikler sig.

Roima LOGIA WMS & WCS er velegnet til forskellige typer virksomheder:

Distribution og grossist

 • Koordineret styring af lagerprocesser
 • Automatisk jobprioritering
 • Fuld sporbarhed
 • Optimeret forsendelse og fragt

Webshops

 • Rigtig mange og små ordrer
 • Singleline-funktionalitet
 • Forsendelse i egen emballage
 • Håndtering af returvarer

Hospitaler

 • Sterile og rene varer
 • Centrallagerets drift
 • Effektiv distribution & depotservice
 • Lagerautomation og sengelogistik

Sporbarhed og proceskvalitet

LOGIA opfylder selv de mest restriktive branchers høje krav til fx registreringer, certifikater og sporbarhed. Det giver fuld sporbarhed gennem hele værdikæden, og varer kan spores helt ned på individniveau. Al håndtering af varer kan registreres via stregkoder, ligesom korrekt lagerlokation kan bekræftes via scanning. Scanningsregler kan opsættes for bestemte områder og medarbejdere.

Fuld udnyttelse af lagerets ressourcer

LOGIA sikrer den bedste udnyttelse af de fysiske rammer, varebeholdning og automatiske anlæg samt effektiv og fejlfri ekspedition af ind- og udgående ordrer. Det omfatter alt fra lagerlayout og lokationer til optimal vareplacering, korte plukkeruter og reducerede søge-, plukke- og pakketider. Selve oplæringen i LOGIA tager kun få timer, og nye medarbejdere er hurtigt selvkørende.

Integreret styring af automatisk udstyr

Integreret WCS styrer højlagerkraner, gennemløbslagre, miniloads, karrusellagre, lagerautomater, AMR’er, AGV’er, robotter, Autostores, banesystemer m.fl. Udstyr af forskellige fabrikater kan mixes og styres i samme LOGIA-løsning, som sikrer, at kapaciteten udnyttes maksimalt, og at det automatiske lagerudstyr bliver integreret i et godt flow med det øvrige lager.

Leveres som SaaS eller On-Premise

LOGIA tilbydes både som traditionel licens og som SaaS-løsning. I den traditionelle form køber du softwarepakken med de ønskede moduler. Du ejer softwarelicensen og har software og database på egen valgt server. I Saas-løsningen ligger softwaren i skyen. Den er altid opdateret med nyeste funktionalitet og du kan tilgå den som fastpris-løsning eller på abonnementsbasis.

Visuel brugergrænseflade & Voice

LOGIA er designet og udviklet specifikt til lager- og logistikfunktionen. Brugergrænsefladen er unik i kraft af sin høje grad af visualisering, anvendelse af artikelbilleder og enkle instruktioner. Alt er intuitivt, let af afkode og handle på. Brugergrænsefladen kan kombineres med Pick-by-Voice teknologi, hvor lagermedarbejderne både har en visuel præsentation samt guides via headset.

Gode ledelsesværktøjer

LOGIA indeholder de værktøjer, der skal til for at optimere og styre logistikken effektivt. LOGIA skaber overblik, god planlægning og sikrer optimal udnyttelse af alle ressourcer. Fremdriften på dagens ekspedition i forhold til deadlines kan følges i oversigtsbilleder. Statusberegninger giver det forventede sluttidspunkt med den aktuelle bemanding og effektivitet.

Automatiseret planlægning

Lagerstyringssystemet automatiserer planlægningen af lagerdriften baseret på lagerstrategier, genopfyldningsregler, ordrer og varebeholdninger. Det sikrer, at ordrer automatisk aktiveres i den rette rækkefølge, og skaber en jævn arbejdsbelastning hen over dagen. Vareflowet simuleres dynamisk, lokationer allokeres og ordrevolumen samt fragtprognoser beregnes løbende.

Optimal vareplacering

Varernes placering på lageret har stor betydning for, hvor effektivt plukkeprocessen kan gennemføres samt flowet på lageret. LOGIA sikrer, at varer indlagres på de optimale lokationer, at der er beholdning på plukkepladserne og at plukkeruterne bliver så korte som muligt. Dette sker på baggrund af varernes stamdata og ABC-kategorisering.

Beholdningskontrol

LOGIA har tre simple optællingsfunktioner, som sikrer, at lagerets beholdning er i kontrol: nulpunktsoptælling, cyklisk optælling ad hoc optælling. Lageroptællingerne er en integreret del af arbejdsprocesserne og den daglige drift. Beholdningsdata udveksles automatisk mellem LOGIA og ERP-systemet, så lagerets beholdninger stemmer i begge systemer.

Materialeflow til produktion

LOGIA styrer pluk til produktion og flyt til mellem- eller færdigvarelager. Varer leveres og hentes successivt til og fra produktionen efter just-in-time principper. Det sikrer et optimalt flow samt rettidig og korrekt beholdningsstyring. Alle arbejdsgange er tilrettelagt med et minimum procestrin og er baseret på scanning eller enkle registreringer, så alle data opsamles i processen.

Rute-, ranke- og læssestyring

Ud fra faste forsendelsesruter sikrer LOGIA, at ordrer plukkes i rette forsendelsesrækkefølge, generer fragtprognoser og styrer fragtbestilling. Systemet giver overblik over forsendelsesområdets ranker og porte, og sikrer, at området udnyttes optimalt, og at ordrer ekspederes effektivt. Læssestyringen optimerer håndteringen af ordrer fra forsendelsesområde til lastbil.

Integreret med ERP, fragt og webshop

LOGIA har integration til ca. 30 ERP-systemer heriblandt SAP, M3, Visma, Oracle, Microsoft Dynamics NAV og AX samt standard interface til TA/transportsystemerne Consignor, Webshipper og Coolrunner. Data kan således deles på tværs af platformene, og fragtbestilling kan foretages direkte i LOGIA som en del af arbejdsprocesserne.
null

LÆS MERE PÅ LOGIAWMS.DK

LOGIA WMS & WCS

Se funktioner og fordelene gennem referencer, videoer og guides.

roima-circle-icon-green-150x150

Læs mere om Roima's lager- og logistikløsninger

null
Roima Transport
null
Roima Control Tower
null
Roima FidaWare WMS Standard
null
Roima WIRE

Lad os identificere dine behov!

Med vores rådgivningstjenester PreStudy og ROIWalk hjælper vi dig med at vælge den løsning, der passer bedst til din virksomheds unikke behov og giver det bedste investeringsafkast.

Kontakt os!

Kontakt vores eksperter, så vi kan drøfte dine forretningsbehov og sammen starte din udviklingsrejse.

Niels Have

Sales Manager

niels.have(at)roimaint.com

+45 40 68 58 88

Rikke Weesgaard

Sales, Denmark

rikke.weesgaard(at)roimaint.com

+45 20 96 40 86

Eller fortæl os om dine behov, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.