Har du styr på din produktinformation?

Vidste du, at produktinformation har en betydelig effekt på effektivitet og lønsomhed?

Hensigtsmæssig og høj kvalitet i administrationen af produktinformation danner grundlag for alle de digitale tjenester, en virksomhed tilbyder. ROIWalk Product Management hjælper dig med at finde de rette løsninger, der sikrer, at din produktstyring er i topklasse.

ROIWalk Product Management er en effektiv måde at analysere din produktstyrings aktuelle tilstand på. Vi vil sammen gennemgå din virksomheds driftsmodel og de tilknyttede aktiviteter, der involverer generering og brug af produktinformation, og vil i den forbindelse også have fokus på spørgsmål, der vedrører ledelse af produktstyringsfunktioner.

I ROIWalk Product Management er de centrale fokusområder indholdet og kvaliteten af produktdata, der danner grundlaget for digital transformation. Tjenesten giver et klart overblik over den rolle, produktinformation spiller for din virksomheds succes. Som resultat får du en rapport med nøgleobservationer og konkrete forslag til handling, som vil hjælpe dig med at identificere og prioritere de første og vigtigste udviklingstrin. Find ud af, hvordan du kan udnytte dine produktdatas styrke!

Standardiser processer for konstruktion, forskning og udvikling

Indsaml og konsolider fragmenterede data

Understøt indkøb og produktion for at opnå forbedret produktivitet

Automatiser manuelle procedurer

Produktstyring

 • Understøtter produktstrukturer fleksibel planlægning og produktion i din virksomhed?
 • Følger dine processer for produktstyring fastlagte regler og praksisser?
 • Har du nogle grundlæggende principper for produktstrukturer, der gør det nemmere at håndtere produktkonfigurationer?

Understøtning af produktion

 • Understøtter din produktinformation en fleksibel produktionsproces?
 • Er det vanskeligt at overføre produktdata til produktionssystemet?
 • Medfører forkerte produktionsdokumenter unødvendige kvalitetsomkostninger i produktionen?

Ændringsstyring

 • Er versionsstyringen af artikler og dokumenter effektiv nok til at sikre sporbarhed?
 • Tages der højde for anvendelighed og korrekt version i relation til artikler i produktionen?
 • Er kommunikationen vedrørende ændringer pålidelig?
 • Dokumenteres alle produktændringer korrekt?
 • Kan du effektivt håndtere de opgaver, der vedrører produktændringer?

Produktstrukturer og håndtering af produktdokumentation

 • Hvordan er kvaliteten af din produktinformation og dine produktdata?
 • Bruger du en artikelbaseret tilgang til styring af dine konstruktionsdata?
 • Kan du nemt sammenstille produktstrukturer fra en enkelt kilde?
 • Hvor komplette strukturer kan du få?
 • Bruges eksisterende artikel- og produktstrukturer effektivt?
 • Er produktdokumentation tilgængelig og forståelig for alle?

Kundesupport

 • Er den installerede base relateret til kundespecifikke leverancer under kontrol?
 • Kan din virksomhed fleksibelt lægge arbejde ud til underleverandører efter behov?
 • Har du udfordringer med at administrere den produktionsdokumentation, der er nødvendig for underleverandører?
 • Kan din afdeling for salg af reservedele udnytte data fra produktartikler, der leveres til kunden?
 • Kan du fremvise leverancespecifikke reservedelsoversigter for dine kunder?

Administration af kommerciel produktinformation

 • Er administrationen af din kommercielle produktinformation spredt i flere systemer?
 • Kan du automatisk dele produktinformation i forskellige kanaler som f.eks. din virksomheds websted, onlinebutik og salgsnetværk?
 • Kan du nemt sammenstille information relateret til dit produkttilbud i overensstemmelse med kundernes behov?
 • Suppleres tekniske produktdata med kommerciel information på en kontrolleret måde?

Leverandørnetværk

 • Kan din virksomhed fleksibelt lægge arbejde ud til underleverandører efter behov?
 • Har du udfordringer med at administrere den produktionsdokumentation, der er nødvendig for underleverandører?
 • Kan du give dine leverandører adgang til nøjagtig og opdateret produktionsinformation?
 • Bruger du stadig e-mail til at dele dokumentation?

Udfordringer forbundet med produktstyring skyldes ofte dårlig koordinering af teknisk information, og at man bruger information af dårlig kvalitet i forskellige forretningsprocesser. For at styringen af produktinformation kan være effektiv og af høj kvalitet, kræves der både de rette værktøjer, og at produktinformationen styres korrekt i de forskellige forretningsprocesser. ROIWalk Product Management er en nem og hurtig måde at identificere udviklingsmål på. ROIWalk resultater inkluderer forslag til kort- og langsigtede handlinger.

ROIWalk Product Management – Forsyn din kerneforretning med opdateret produktinformation

Kortlæg den aktuelle situation

Den bedste måde at begynde at udvikle driften på er ved omhyggeligt at vurdere den aktuelle driftstilstand. ROIWalks analyse af den aktuelle tilstand giver dig et klart billede af, hvor du befinder dig nu, og hjælper dig med at identificere de vigtigste udviklingsområder.

Udnyt erfarne eksperters viden

Analysen udarbejdes altid af en af vores erfarne brancheeksperter, der understøttes af Roima’s omfattende netværk af eksperter. Sammen kan vi se ud over isolerede driftsforhold og organisatoriske begrænsninger og få et mere dækkende overblik over dine udviklingsbehov.

Skab en effektiv udviklingsplan

ROIWalk analyserer din virksomheds driftsmiljø, målsætninger, udfordringer og udviklingsmål. Vi hjælper med at udarbejde en klar udviklingsplan for løbende forbedring. Derefter finder vi de rette løsninger, som gør det muligt hurtigt at forbedre din virksomheds konkurrenceevne ved at udvikle de udvalgte områder som en del af virksomhedens øvrige processer.

Sørg for, at dine informationssystemer understøtter dine processer

ROIWalk har fokus på arbejdsmåder, processer og deres udvikling, men vores brancheekspert kan også hjælpe med spørgsmål vedrørende IT og arkitektur for at sikre, at informationssystemerne understøtter dine processer og arbejdsmåder optimalt.
roima-circle-icon-green-150x150

Nå nye højder med ROIWalk rådgivning

null

ROIWalk Extended Enterprise

null

ROIWalk Warehouse

null

ROIWalk Production

null

ROIWalk Logistics

null

ROIWalk Product Management

null

ROIWalk Production Planning

Lad os identificere dine behov!

Med vores rådgivningstjenester ROIWalk og PreStudy hjælper vi dig med at vælge den løsning, der passer bedst til din virksomheds unikke behov og giver det bedste investeringsafkast.

Kontakt os!

Kontakt vores eksperter, så vi kan drøfte dine forretningsbehov og sammen starte din udviklingsrejse.

Janne Tiuttu

Seniorkonsulent, PLM

janne.tiuttu(at)roimaint.com

+358 40 359 2005

Eller fortæl os om dine behov, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.