Privatlivspolitik – Roima Intelligence Oy Jobansøgere

Sidst opdateret: 30. november, 2021

Grundlæggende information om persondataregisteret

Dataansvarlig

Roima Intelligence Inc.
Virksomheds-ID: O765368-8
Säterinkatu 6
FI-02600 Espoo, Finland
+358 20 525 3100
info@roimaint.com

Kontaktperson for registeret

Heli Jelonen (HR-direktør, Roima)
Säterinkatu 6
FI-02600 Espoo, Finland
heli.jelonen@roimaint.com

Navn på persondataregisteret

Roima Intelligence Oy Jobansøgere

Indsamlede personoplysninger

Navn
Telefonnummer
E-mailadresse
Indsendt jobansøgning og CV

Formål med indsamling af personoplysninger

Oplysningerne bruges i virksomhedens rekrutteringsprocesser. Alle personoplysninger består af de oplysninger, som ansøgeren selv har indsendt via det elektroniske system, og er baseret på jobansøgerens samtykke.

Hvordan og hvor oplysningerne indsamles

Oplysningerne modtages fra de registrerede personer, når de udfylder jobansøgninger i det elektroniske Talentadore-system.

Anvendelse til andre formål end de angivne

Oplysningerne vil ikke blive brugt til andre formål end de angivne.

Overførsel af personoplysninger

Roima Intelligence overfører ikke personoplysninger.

Som tjenesteudbyder har Talentadore Oy ret til frit at overføre oplysninger uden for EØS for at levere tjenesten.

Vil oplysninger blive overført uden for EU?

Roima Intelligence overfører ikke personoplysninger.

Som serviceudbyder har Talentadore Oy ret til frit at overføre data uden for EØS for at levere tjenesten i overensstemmelse med den relevante gældende databeskyttelseslovgivning.

Opbevaring og tilintetgørelse af personoplysninger

Opbevaringsperioden er 12 måneder. Efter udløbet af denne periode slettes oplysningerne om den pågældende ansøger automatisk i rekrutteringssystemet. Hvis virksomheden ønsker at opbevare oplysningerne i en længere periode, vil den anmode ansøgeren om tilladelse hertil.

Den registreredes rettigheder

Den registrerede har ret til at kontrollere sine personoplysninger i registeret og anmode om berigtigelse eller fuldstændiggørelse af ufuldstændige personoplysninger samt at få sine personoplysninger slettet. Alle anmodninger skal indsendes skriftligt til den dataansvarlige.

Databehandlere

Databehandler 1 oplysninger

Talentadore Oy
Virksomheds-ID: 2657117-8
Klondyke Business Park, Kumitehtaankatu 5, FI-04260 Kerava, Finland

Behandlingens formål

SaaS-løsningen bruges af virksomheden til rekrutteringsformål.

Informationssystem

Informationssystem

Talentadore

Informationssystemets servere

De primære servere står i Europa, Frankfurt (i Amazon AWS). Ansøgeres bilag opbevares i Amazon S3 i Irland. Sikkerhedskopier af de primære servere tages i Helsinki, Finland.