Kundecase: Valon Kone

Et centralt problem var, at selv om vi ændrede vores driftsstyring, så blev vi ved med at gøre tingene på den gamle måde og planlagde arbejdsmængden i produktionen ud fra en forudsætning om ubegrænset kapacitet. Først forsøgte vi selv at finjustere vores processer, men efter et stykke tid indså vi, at vi havde brug for hjælp.
roima-circle-icon-green-150x150

Anvendte Roima-løsninger

Valon Kone fik styr på arbejdslisterne på Roima's workshops

Valon Kones Lohja-fabrik fremstiller rotorafbarkningsmaskiner til det globale marked. Produktionen styres af verdensmarkedet og af tidspunkterne for produktionsstop på savværker rundt om i verden. Inden for denne type produktion udfordres virksomheden af de typiske problemer, der karakteriserer ordredrevet produktion (MTO): Arbejdsmængden svinger, og produktionen klumper sig nemt sammen.

Sammen med Valon Kones produktionsdirektør Jukka Jurvanen, udviklingsingeniør Antti Pesonen og produktionschef Jari Linden gik Roima’s ekspert inden for driftsstyring og ERP Kare Huttunen i gang med at takle Valon Kones problemer.

“Vi blev stillet nogle behagelige og mindre behagelige spørgsmål. Vi har lært noget og fået styr på noget, og arbejdslister begynder at være meget mere optimerede end før projektet,” siger produktionchef Jukka Jurvanen.

“Problemet hos Valon Kone var helt tydeligt, at de kunne se, at rammen omkring deres aktiviteter ikke var tilpasset deres stigende ekspertise. Nu er den daglige produktionsstyring og -planlægning forbedret betydeligt,” bekræfter Kristo Turunen fra Roima Intelligence.

Rækken af workshops, som blev arrangeret med Roima, ændrede hele Valon Kones planlægningsprincip for arbejdsbyrden, siger udviklingsingeniør Antti Pesonen (til venstre). Produktionsdirektør Jukka Jurvanen og produktionschef Jari Linden (forrest) præsenterer en afbarker i montagefasen.

Problemer fikses et efter et ved hjælp af en opgaveliste

Implementeringen af Roima Lean System ERP for nogle år siden fokuserede på lageropgørelser, indkøbsordrer og fakturering. Nu, over fire år senere, har vores Roima-workshops i højere grad skiftet fokus til processerne relateret til produktionsplanlægning.

“Et centralt problem var, at selv om vi ændrede vores driftsstyring, så blev vi ved med at gøre tingene på den gamle måde og planlagde arbejdsmængden i produktionen ud fra en forudsætning om ubegrænset kapacitet. Først forsøgte vi selv at finjustere vores processer, men efter et stykke tid indså vi, at vi havde brug for hjælp,” forklarer Jurvanen.

Da processerne endelig gik i gang i foråret, blev en lang opgaveliste udarbejdet med omkring 70 problemer – store som små – der vedrørte systemparametre og forhold, der skulle rettes op på.

“En opgaveliste er det vigtigste værktøj. Det er vigtigt, at man ikke hænger fast i flipover-stadiet, men i stedet udarbejder en liste med selv de mindste problemer og løser dem én ad gangen,” siger Kare Huttunen.

Ifølge Huttunen var lokalefaciliteterne gode, systemet og de grundlæggende data var i orden, faseinddelingen af arbejdsopgaver kørte på skinner, og man vidste – set fra et systemmæssigt synspunkt – hvordan forskellige komponenter blev fremstillet. Det, der gav udfordringer, var markedets sæsonbetonede karakter og det store antal reservedele i virksomheden, fordi produkter fra Valon Kone har været på markedet siden 1950’erne.

“Da vi ikke skulle starte med at opfinde den dybe tallerken, kunne vi koncentrere os om de problematiske områder i planlægningen og på at finde løsninger sammen. Som følge heraf blev de grundlæggende data forbedret og sat i orden,” forklarer Huttunen.

Løbende forbedring gennem hurtige spurter

Hjertet i Valon Kones produktsortiment er rotoren, der afbarker stammerne. “Det vigtigste er, at man har planlægningen af arbejdet under kontrol,” siger Jari Linden.

Kare Huttunen beskriver Roima’s workshops som en løbende forbedring gennem hurtige spurter. Valon Kones hurtige spurter bestod af fem workshops, der var organiseret med lidt over en uges mellemrum og med fokus på forskellige emner fra produktionsplanlægning, kapacitetsstyring, materialestyring, automatisering og et fleksibelt produktionssystem (FMS) til produktmodularisering.

“De forskellige workshops supplerer hinanden i logisk rækkefølge og er skræddersyet til hver enkelt virksomhed. Ofte fokuserer disse workshops på kerneproblemer som kapacitet, arbejdsmængde og materialestyring. Vi hjælper, og når der er behov for det, skubber vi også kunden fremad, demonstrerer og gør tingene selv,” forklarer Huttunen som beskrivelse af processen.

Hos Valon Kone talte workshops normalt omkring 5-6 deltagere. På nogle af møderne var en af Roima’s ERP-eksperter Jussi Hämäläinen også til stede.

“Den brainstorming vendte hele fabrikkens planlægning og principper for arbejdsplaner fuldstændig på hovedet. Som en konsekvens af dette vil måderne at overvåge på også ændre sig, og det samme vil medarbejdernes måder at arbejde på,” siger Antti Pesonen.

Kare Huttunen, der har arbejdet som produktionschef og har erfaring med forskellige opgaver inden for produktionsudvikling, får topkarakterer af folkene i Valon Kone. “Kare var en god hjælp i arbejdet med at udvikle vores planlægning af arbejdsmængden ─ hvilket var helt centralt for, at vi kunne løse problemerne i vores produktion,” siger produktionschef Jari Linden.

Ifølge produktionsdirektør Jukka Jurvanen er dette en stor kompliment. “Jari bryder sig normalt ikke så meget om konsulenter.”

Nøjagtighed i produktionen bliver konstant bedre

Hos Valon Kone er udgangspunktet for ressourceplanlægningen i Roima Lean System en liste over arbejdsordrer. Medarbejderne følger arbejdslisterne i forskellige arbejdscentre, som f.eks. svejseværkstederne, på PC’erne i deres enhed. Ved behov kan arbejdsopgaver planlægges med Lean System Works Balancer.

“Den største udfordring har været at lære at arbejde på en anden måde, end vi er vant til,” siger udviklingsingeniør Antti Pesonen.

“Medarbejderne øver sig seriøst på at bruge listerne over arbejdsordrer og arbejdsmængde,” bekræfter Jari Linden.

Maskinarbejder Pekka Kujanhaara overvåger Lean Systems arbejdsordreliste på en computer; Roima Lean System Works Balancer fungerer som produktionsplanlægningsværktøj. Som et nyt værktøj efter Roima-workshopperne har virksomheden også indført møder til detaljeret planlægning og planlægning, hvor udviklingsingeniør Antti Pesonen og produktionschef Jari Linden også vil deltage.

Jukka Jurvanen mener, at arbejdsordrernes arbejdsmængde kan planlægges endnu mere detaljeret. Som et nyt værktøj indførte virksomheden ugentlige planlægningsmøder med deltagelse af produktionslederne samt Antti Pesonen og Jari Linden. “Det allervigtigste er, at vi ikke bare tildeler arbejde til ressourcerne i det uendelige, men holder planlægningen under kontrol,” siger Linden.

Kare Huttunen roser Valon Kone for virksomhedens mod til at gå nye veje. “Ofte ser man meget modstridende situationer, hvor en virksomhed implementerer værktøjer for at planlægge arbejdsmængden, men hvor man så mangler modet til at gøre det tilstrækkeligt detaljeret.”

Jukka Jurvanen understreger, at hvis man vil udnytte mulighederne ved ERP, skal man gøre en indsats og afsætte den tid, arbejdet kræver.

“Hvis man ikke er klar til det, er det bedre bare at købe et faktureringssystem og stille sig tilfreds med Excel-ark. Men en virksomhed af vores størrelse skal bruge mere slagkraftige værktøjer,” siger Jurvanen.

Valon Kone

  • Verdens førende producent af rotorafbarkningsmaskiner
  • Grundlagt i 1949
  • Det vigtigste kundegrundlag udgøres af savværker i hele verden
  • 85 medarbejdere på Lohja-fabrikken, heraf halvdelen på kontoret, og derudover datterselskaber og repræsentanter i hele verden
  • Produktion: 25-35 nye afbarkningsmaskiner årligt og derudover installationer, implementeringer, vedligeholdelse og kundesupport

 

Del dette:

Kontakt os!

Kontakt vores eksperter, så vi kan drøfte dine forretningsbehov og sammen starte din udviklingsrejse.
roima-circle-icon-green-150x150

Roima

Roima Sales Team

sales(at)roimaint.com

FI: +358 20 525 3100

SE: +46 21 12 22 50

DK: +45 72 14 40 20